NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG: Bổ Sung Kẽm Cải Thiện Bệnh Tiểu Đường

Kẽm

Tên nghiên cứu: Bổ sung Kẽm giúp kiểm soát đường huyết và phòng ngừa bệnh tiểu đường

Tác giả chính: Xinhui Wang

Thời gian nghiên cứu: 2019

Trung tâm nghiên cứu: Tổng hợp các nghiên cứu lâm sàng trên toàn thế giới

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31161192/

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá tác dụng của việc bổ sung Kẽm trong ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Kết quả chính: Tổng hợp các nghiên cứu có tổng 1700 người tham gia ở 14 quốc gia khác nhau. Nhìn chung so với các nhóm đối chứng, nhóm được bổ sung Kẽm, đường huyết lúc đói đã giảm 14,15 mg/dL, đường huyết sau ăn 2 giờ giảm 36,85 mg/dL, insulin lúc đói giảm 1,82 mU/L, đánh giá hằng định nội môi cho kháng insulin giảm 0,73, HbA1c giảm 0,55%, và nồng độ protein phản ứng C độ nhạy cao giảm 1,31 mg/L.

Kết luận: Một số chỉ số đường huyết quan trọng giảm đáng kể khi bổ sung Kẽm, đặc biệt là chỉ số đường huyết lúc đói ở người mắc tiểu đường được bổ sung Kẽm.

 

Chỉ số Trung bình giảm Giảm nhiều nhất Giảm ít nhất Đơn vị
Đường huyết lúc đói 14,15 17,36 10,93 mg/dL
Đường huyết sau ăn 2h 36,85 62,05 11,65 mg/dL
Insulin lúc đói 1,82 3,1 0,54 mU/L
Kháng insulin 0,73 1,22 0,24
HbA1c 0,55 0,84 0,27 %
Nồng độ protein phản ứng C độ nhạy cao 1,31 2,05 0,56 mg/L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *